Живот в Северозапада - там където е сърцето!

Моля влез или се регистрирай.

Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията
Експертно Търсене  

Новини:

АФтур Тема: ПРЪВИ СЕВЕРОЗАПАДЕН ДЮЛГЕРСКИ ЕСНАФ с работно заглавее Майсторо на Маргарита  (Прочетена 2346 пъти)

0 ЧленЬове, членки и членестоноги и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Бай Еван Астрилецо

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 5639
 • беркофчънин
Te туке сакам дъ пуштим ена темица за ентелектуална гимнастика и шашавлък. И пунеже се говори ного за теа жни юдомасоньете, дъ са пробаме да видиме ква шъ дъ а таа тайня рабута.
За таа цел моа дъ искалъпиме неко виртуална органезацеа с ИДЕЛАЙНА цел, къде зъ разлека от нйи нема дъ я пишеме “жидомасонска ложа”, а “дюлгерски еснафeц”.
Я съ пунапиня манко и драсна те така едно пруекче за костентуцеа и ено-друго, къде га предоставам на вашто фниманее.
Ви молим зъ ваште измененеа и доплъньенеа, што тава е рабута кулективна, къ се види по-нанадоле, иначе нема файда, ако си секи не каже араламбито.
Пъ кой га сръби езико за таквиа гимнастики, дъ се запише туке, што после шъ приемаме само с препоръки.
Те тукe шъ ви га пяснем:

КОСТЕНТУЦЕА НА ПРЪВИО СЕВЕРОЗАПАДЕН ДЮЛГЕРСКИ ЕСНАФ
( предлагайте къ дъ га кръстиме я мисли нешто от родо на “Майсторо на Маргарита”, еле “Маргарита си намери Майсторо”, ама де и виа кажете, пъ че га гласуваме )

ЕЛЕ НОВЕ ЗАДЛЪЖЕНЕА НА СЛОБОДНЕTЕ ДЮЛГЕРЕ

I. ЗЪ КОЙ МОА И КОЙ НЕ МОА
Зъ дюлгерин моа дъ съ цани секи монж слободен и с дубро име срет комшулуко.
Слободен шъ рече дъ нема ного кредити пу банките, еле неко ипотекица, што теа жни шъ го гонат ду дупка и он нече дъ а слободен. Дубро име тава значи не да е българско ( Пешо, Гошо,  Еван ), а да съ се пугажда с комшиите и дъ носи на пиенье, гръбенье, кикинченье и на бой.
Женките принципно се признават за ора, ама еснафо, за да има регулацеа, требе дъ си е мъшки, ама айде-ут нас дъ мине – допушта се женски, еле смесен еснаф, ама извън регулацеа.

II. ЗЪ ЕСНАФО И НЬЕГУВИТЕ  ЦЕЛИ
Еснафо е местото, къде дюлгерете се сбират и трудат – тава значе ей у таа темица на Форумо. Туке съ прувеждът дискусее по различни теми от серихозне, до умерен и краен шашавлък с цел живото ни дъ стане ем по дубър, ем по весел, дъ нема изедници, манаполе, диганье на акцизо, винеткете, данъко кой коги се сети и си посака ( тава се ду заплатите не отнаса ) и кой с кво моа дъ пумогне за възражданьето на Северозападо, нйеговото насеяванье ( ама не с циганье и тарамбуки ) и ньеговото реско издиганье от пуследън по развитие аврупейски регион ду претпоследън, па мoa и само статистически...

III. ЗА ТАВА, КЪ ДЪ СМЕ ТУЛЕРАНТНЕ
Еснафо работи на принципо – слобода – равенство - братство и равен старт зъ сички, пъ после кой кък може...Туке съ тулерирват сички вери и леригеи, стига тоа, къде ги практикува, дъ не дотега на другио, секи цвет на кожата, што чувек не моа да избере с къф цвет дъ се роди, ама моа да избере къф човек дъ стане.
И оште- и беднио, и богатио, и левио и деснио, и горнио и долнио и стелочнико и пруфесоро, што сите сме ОРА, а ниа – най-по.

IV. ЗЪ РЕДО, ТУМБАЦИТЕ, ОМРАЗЕТЕ И ПУСТИНЯЦИТЕ
За да има некъф рет, а не слободия, къде води до кавги, богатство за манко и беднос за сите останалье, природни бедствеа, ягма, несрекя и затра,  у Еснафо има три ката – Tумбаци, еле Чираци, Омразе, еле Калфи и Пустиняци, еле Майсторе. Секи има право да се качва на по-горен кат, ако заслужи тава.
Еснафо се рукаводи от Почетаем Пустиняк, къде седи на стол преду другите и му пумагат по-опитне Пустиняце къту Набюдатеьете на Тумбаците и Омразете, Говоритело, Писаро и Пазвантино, къде стои на вратнико и пушта у Еснафо само тиа, къде имат рабута и сакат дъ я връшат, а не лефтерни и парапитни киаци, глофарци и сеирджии.

V. ЗЪ ДЪ СИ ИМАМАЕ УВАЖЕНЕЕТО
Сички у еснафо са приателе и така се обръштат едън кам другио, сички спорове и тръкания пумеджу нйих си они решават по приателски и бес джънканье, сецанье, скубанье и дръмоненье. Нико не моа дъ гази вОда преду Почетаемио, нему се длъжи послушание и уважаение, затава секи дъ фнимава, кого исбираме за такоф, дъ не после дъ ни пати главата, къту кък ни пати вече от 26 гОдин...
Он дръжи ена гьостерица и къту громне с нйея, въдрорева редо у Еснафо, а кой не га слуша моа да я отнесе и по гръбо, ама тава требе дъ се избегва от секи.

VI. ЗА ЗАКОНЬЕТЕ  И ШТЕТНИЦИТЕ
Еснафо требе дъ се придръжа и дъ се не откланя към и от целите си у таа Костентуцеа и с ништо дъ не вреди пу нико начинь на законьете на Северозападо, Дръжавата, Еврупейскио Саюс, Правилнико зъ движенее пу пътиштата, Семейнио Кодекс и Десте Божи заповеди, а кой вреди и штети – едън ритник у гъзо и се оклася навънка из втарнико, дъ оди усвет и дъ вреди другиму, а най-вече на ньему си.

VII. ЗЪ СЛОБОДАТА НА СЪВЕСТТА
Еснафо не требе дъ приема ништо на дуверие, преди дъ го изпита по-изтенко така. Секи има правото и задлъженеето да се съмнева и да дири сопствени отговоре и дъ се не води по акъло на разне диктаторе, ЕнДжиО-та, теологеи, дуктрини и пророци.
Кой не моа сам дъ си отговори, дъ пита приателете от Еснафо, а най-важи свички заено дъ стигнат ду отговоро, ама секи да си каже он кво си мисли пу вапросо, и така дъ съ палучи консенсус.
Нико не требе дъ се праи на кво не е, а дъ биде себе си, дори и тава дъ не е ного згодно на другите, важното е сички дъ орът наедно у браздата на Пругресо на Ората.

Амин, така да бъде!


КАТЕХИЗИС НА ДЮЛГЕРСКИТЕ КАТОВЕ

КАТ ПРЪВИ – ТУМБАК
Римско I ПУЗНАЙ TЕБЕ СИ.
Час пръва – Кой не знаа себе си, не става зъ таа рабута


T.1.1. Масоньете не са тава, зъ което ги мислат.
Т.1.2. Оне са тава, за което оне сами си се мислат
Т.1.3. А за кво съ  мислат оне ( тука пумагайте )
Т.1.4. Свето а пушашавел, затава ние требе дъ бидеме итри
Т.1.5. А зъ дъ бъдеме итри, требе дъ пузнаваме Свето
Т.1.6 А кък дъ пузнаваме Свето, къту не пузнаваме ниа себе си
Т.1.7. Начи, требе дъ започнеме дъ пузнаваме себе си
Т.1.8. Къ шъ се пузнаваме, къту све си се аресваме- ми смо си  ми
Т.1.9. Требе дъ се погледнеме  отстрани, къту неко друг човечец
Т.1.10. Е, ама ако се пугледнеме така, нема дъ се аресаме
Т.1.11. Е, но и я не съ аресвъм, къту съм пил дo 3 сабайле и йутре требе дъ се дигам у 5 зъ рабута
Т.1.12. Начи, требе дъ има самокретичнос ( неме ништо обшто с кретическата )
Т.1.13.  И дъ си презнааме, че не сме ангеле, а напротиф -  дъ си теглиме едън вътрешен шамар ( моа и с рикия )
Т.1.14. Коги съ не аресваш, ти е несгодно, ама нема дъ съ пцуеме, дъ не обидиме неко наши роднини, къде съ ни праили, а да се таковаме у главата персонална, зашто зъ таа рабута сме си криви ниа сами си.
Т.1.16. Къту си разбереме кусурете, откъм вънкшната срън, шъ се пузнаваме по-дубре изнътре, дако, че нема дъ съ аресаме, ама и тава е напредък.
Т 1.16.  Кой достигне тава ниво, дъ съ готви за слеваштото...
 
КАТ ФТОРИ - ОМРАЗ
Римцко II УВЛАДЕЙ ТЕБЕ СИ!
Час фторъ – Е, сеги, къту си се пузнал и не си се аресъл, та голем праз! Начи требе дъ се увладееш!

Т.2.1. Секи си има трески зъ деянье
Т.2.2. Да, амъ ги не дея, што еле га мръзи, еле му така по-оттръва, еле му не е зор
Т.2.3. Требе дъ почнеш дъ деяш, иначе нема кък дъ съ увладеяш
Т.2.4. Ама къту не знааш кво дъ издеяш, къ така шъ почнеш
Т.2.5. Почва съ излъко пръво оттама, къде се най не аресваш
Т.2.6. Караш по нанатама къде те не аресват другите
Т.2.7. Нема пръво дъ стреяш и после дъ питаш “Кой е?”, а шъ праиш наопъке
Т.2.8. Кой пръво дудня, а после слуша, дудня на ветаро
Т.2.9. Кой дудня на ветъро, се ено дудня на онаа си рабута
Т.2.10. Бръзата кучка слепи ги раджа, бавната – дебели и мръжливи. И ените, и другите не връшът рабута.
Т.2.11. Круша с яблъка нема ништо општо, освем ако ги печеш на плодова рикия, тъ дъ не моат ги пОзнаат кое кво е.
Т.2.12. Гле дъ не испадаш у таквоа пулажение, тъ дa викат ората зъ тебе: “Брава, голем га извади, ама мек...”
Т.2.13. Кога ората те пцуат, а ти си знааш, чъ си праф, нека пцуат, питай си уя!


КАТ ТРЕТИ - ПУСТИНЯК
Римцко III УСРЪВРЪШЕНСТВАЙ СЕ!
Час третя – Те сеги вече кантариш на паландзата – от ената стрън знааш кой си, а от другата си се вече одеял, а тава ти открива пъто накъде Майсторлуко!

Т.3.1. Онаа рабута на майсторо му е бъш къту на сенсейо катаната – извади ле а еднъшки, требе дъ я употреби – иначе шъ употребат ньега
Т.3.2. Майсторо е къту вулкано – он изригва само у краен случай
Т.3.3. Майсторо глеа себе си едно око, а ората – с четри
Т. 3.4. Майсторо праи така, никугиш дъ не пада на гръбо си, а на онаа си рабута
Т.3.5. Он при това преценя дале му е достатачно яка, дъ не да а строши
Т.3.6. Он никугиш не седа на маса, ако нема паре дъ плати целата сметка
Т.3.7. Мининкио майстор се пузнава по парите, гулемио – пу акъло
Т.3.8. Секи майстор требе дъ си има име и ората да му викат по име. Иначе: “Викам ти Майсторе, што ти не знам името. Ако га би знаял, би ти изебал макята шашува!”
T.3.9. Майсторо праи името, а не името – мйсторо
Т.3.10. Он требе дъ се рани дубре, ама фнимава дъ му лояще мешината, а не мозако
Т.3.11. Майсторо не зима акъл от никой, само от ньега си, ама къту премисли кво съ му казале ората.
Т.3.12.Он е за тава майстор, дъ учи другите, ако га не праи, залудо му отвада майсторлуко
Т.3.13. Майсторо нукугиш си не зема чирак, ако нема достатачно рабута, та да га гръби с ньея.
Т.3.14. Нема майстор, къде не е пучвал от метлата на чирако.
Т.3.15. Майсторо знаа къде серат гладните и се не напиня дъ сере, куги е гладен, што шъ се изложи.
Т.3.16. Майсторо и дъ се усере, никогиш нема дъ се изложи, што знаа и дъ се упере.
T.3.17. Майсторо праи кво си требе, пъ дъ стаа, кво си ште. Ако неште дъ стане, начи га не а праил кво си требе, еле не е требало да га праи.


« Последно редактиранье: Декември 17, 2015, 05:10:21 от Бай Еван Астрилецо »
Активен
Като лежим - лежим, па като станем, та седим

Генчо

 • Админ
 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 13663
 • Веган
Офф, я ше зачекам да ми истече иппотеката. Инак ногу ми арекса Т.3.10
Активен
__________________________________
Най-добриа ром е студениа ром!

Бай Еван Астрилецо

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 5639
 • беркофчънин
Активен
Като лежим - лежим, па като станем, та седим

Чвора

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 21569
Малииииии Бай Еване-чест и почитания,хвала ти лепо,респект и уважуха!Тава е чист Дзен! guru
А утре,като иам на работа,пръвото нещо къде ще напраим е да разпечататам раздел ІІІ и ще го лепнем на вратата на нашио,докторскио кабинет,ама от вътрешната стран-да глеат и да се учат мойте кияци,къ се става майстор !!!
Активен
"Човек постига безсмъртие, само когато успее да сподели знанията си с останалите...".
,,познанието минава през етапете - чел съм , учил съм го , практикувал съм го , правил съм го 15 годин, не ми аресва"
цитат по форумниа класик Самотока ;)

Ристо Цоцин

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 8439
 • Život brže prolazi
Цитат
у Еснафо има три ката – Tумбаци, еле Чираци, Омразе, еле Калфи и Пустиняци, еле Майсторе

ооо па ниа таково имааме у форумо. тайна секциа тоже, оба и сеги си а там като паметник на резила на тумбаците, омразаете и омразете на омразете (ма бая би еван е не види)

викам да врънеме тайната секциа и чиновете, че зе а става скучно, па яла и тончов лаас като специалист по праене на фороме ша а началник  ;D
Активен

Бай Еван Астрилецо

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 5639
 • беркофчънин
я гле къде биле жидомасоньете...ниа за нйи бъбриме, а они биле у форумо...бе казва ви я-тайна рабута шъ а тава...
Активен
Като лежим - лежим, па като станем, та седим

Даца

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 5514
 • Тулуп
Еване,  thanks thanks thanks, ма при мене практическото прилагане на т.2.5 ше доведе до невъзможнос за прилагане та т.2.6, че ше требва да си почна от вътрешната час на главъта :)

Па разд.ІІІ ма а описал като на портрет :)
Активен

Бай Еван Астрилецо

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 5639
 • беркофчънин
Абе и на мене ми се виду, че секо ше си пузнаа неко своя чръта, но тава и теа жни дюлгере са ора... :)
Активен
Като лежим - лежим, па като станем, та седим

Бай Еван Астрилецо

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 5639
 • беркофчънин
Аде, бе приателе, де пумагайте с нешто да га завръшиме тоа устаф, я с главата си шашува само ду туке я докара...пъ моа и да а шашуво, нале тава е целта...
Активен
Като лежим - лежим, па като станем, та седим

Даца

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 5514
 • Тулуп
Етъ кво повече? Тава а устав с отворен финал, ше са дописва исторически.
Активен

Самотока

 • Админ
 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 23743
 • душманин
Активен
There is no end, only new beginnings ... /Там отвъд няма край, само ново начало.../

унучка на Тинджулата

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 12589
Цитат
у Еснафо има три ката – Tумбаци, еле Чираци, Омразе, еле Калфи и Пустиняци, еле Майсторе

ооо па ниа таково имааме у форумо. тайна секциа тоже, оба и сеги си а там като паметник на резила на тумбаците, омразаете и омразете на омразете (ма бая би еван е не види)

викам да врънеме тайната секциа и чиновете, че зе а става скучно, па яла и тончов лаас като специалист по праене на фороме ша а началник  ;D
И ти си нещеш. Не знае ги бай Еван разни неща от форумното минало и по-добре.   ;D

Активен
Я шси реча, па шси млъча ( баба ми Ценка)

Самотока

 • Админ
 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 23743
 • душманин
Моооже да са връъне тайнтоо  пустинящи но членство но трее се връне и тайнотто посвещаване ф джолани

Зачислянам ритуала на брат Евлоги
« Последно редактиранье: Декември 18, 2015, 12:50:34 от Himmelsstürmer »
Активен
There is no end, only new beginnings ... /Там отвъд няма край, само ново начало.../

Генчо

 • Админ
 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 13663
 • Веган
Моооже да са връъне тайнтоо  пустинящино членство но трее се връне и тайнотто посвещаване ф джолани

Тука ме заинтригува...
Активен
__________________________________
Най-добриа ром е студениа ром!

унучка на Тинджулата

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 12589
Моооже да са връъне тайнтоо  пустинящи но членство но трее се връне и тайнотто посвещаване ф джолани

Зачислянам ритуала на брат Евлоги
А ритуал с боб нема ли да има?  :green:
Активен
Я шси реча, па шси млъча ( баба ми Ценка)
 

Страницата е създадена за 0.22 секунди с 21 запитвания.